Ωράριο Λειτουργίας Σχολείου
ΠερίοδοςΔευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη (8ωρο)Τετάρτη, Παρασκευή (7ωρο)

07.30 - 08.10
08.10 - 08.50
07.30 - 08.15
08.15 - 09.00
Διάλειμμα08.50 - 09.0509.00 - 09.15

09.05 - 09.45
09.45 - 10.25
09.15 - 10.00
10.00 - 10.45
Διάλειμμα10.25 - 10.4510.45 - 11.10

10.45 - 11.25
11.25 - 12.05
11.10 - 11.55
11.55 - 12.40
Διάλειμμα12.05 - 12.1512.40 - 12.50

12.15 - 12.55
12.55 - 13.35
12.50 - 13.35
----- - -----